STRONA GŁÓWNA

Firma Projektowa J. Nawrocki zajmuje się kompleksową obsługą projektową w budownictwie:

  • mieszkaniowym wielo – i jednorodzinnym,
  • użyteczności publicznej,
  • przemysłowym,
  • obiektów sportowych.

Koordynujemy działania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawujemy nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji.
Zrealizowaliśmy wiele obiektów na terenie całego kraju.
Prywatne biuro projektowe istnieje od roku 1988, a od 1991 roku pod nazwą Firma Projektowa
J. Nawrocki.

Główni projektanci biura:
arch. Jarosław Nawrocki i arch. Aleksandra Nawrocka